Przejdź do treści

Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu odbywa się tylko przy zamówieniach firmą ZADBANO z wniesieniem. Przy zamówieniu prosimy o wcześniejsze powiadomienie w szczegółach zakupu.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym:
• Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
• Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrócenia zużytego sprzętu jest przygotowanie go przez Ciebie, czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnienie (np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie lodówki).

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.• Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.