Przejdź do treści

SZCZEGÓŁY DOSTAWY

  1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres.
  2. Koszt dostawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany w trybie wskazanym w pkt X.5.
  3. Koszt wysyłki, z zastrzeżeniem pkt 27 zdanie pierwsze pokrywa Klient i jest on podawany przez Sprzedawcę każdorazowo podczas składania Zamówienia.
  4. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 5 dni od daty otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. 
  5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Sprzedawcy. W przypadku przesyłek za pobraniem termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim biegnie od dnia potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Zamówień na artykuły aktualnie niedostępne termin realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.
  6. Dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej dokonującej dostawy.
  7. W przypadku, gdy Klient podczas odbioru Zamówienia stwierdzi, że opakowanie jest uszkodzone, zaleca się w miarę możliwości Klienta sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata,
    a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.